Lézarder in Alicante

Kjærlighet / Reise / The University of Bath / May 28, 2015

Lézarder er et fransk ord for å bade i sola. Direkte oversatt er det vel å ’firfisle’. Med andre ord så omhandler dette å la kald vinterhud suge inn livsnødvendig varme. “To reptiles, sunlight is life. Reptiles are quite literally solar powered; every aspect of their lives is governed by their daily experience of solar light and heat”, studenter er som firfisler i fangenskap; for disse dyra er anskaffelse av riktige varmekilder forskjellen mellom død og liv. Men noen ganger er ikke det kunstige lysforholdet i bibliotek-buret nok. Firfirslen må bare komme seg fri! Hver fullmåne (eller skal jeg si ’vitnemålutdelelse’ ?) klarer mirakuløst firfislen å bryte seg ut mellom sprinklene i buret. BOOM, og de to firfislene er reddet av den spanske sola. Toby og jeg har nytt vår universitetsbefrielse i Alicante ved siden av bassenget nå i en uke. Vi har bokstaveligtalt gjort ingenting, og det er bare helt vidunderlig! Gjøre ingenting er favoritt hobbyen min. Vi kommer til å fortsette den meningsløse ’firfislingen’ i noen få dager til, deretter går turen tilbake til et mindre truende, og ødelagt bur i Bath. Snakkes!

//

Lézarder is French for basking in the sun. A direct translation would potentially be ‘to lizard’. In other words, warm up your cold winter skin and suck in essential heat. “To reptiles, sunlight is life. Reptiles are quite literally solar powered; every aspect of their lives is governed by their daily experience of solar light and heat”, students are like lizards in captivity; careful provision of lighting is essential for their health. However, sometimes the artificial light equivalent in the library cage is not enough. The lizard needs to break free! Once every full moon (or should I say ‘graduation’?) the lizards manage miraculously to squeeze between the metal bars of the cage. BOOM, and the two lizards are rescued by the Spanish sun. Toby and I have been enjoying our freedom in Alicante beside the pool for a week now. We have literally done nothing, and I love it! Doing nothing is my favorite hobby. We will continue this meaningless ‘lizarding’ for a couple of more days, and then we will return to our not so scary, broken cage back in Bath. See ya!

I know I am a bad winner, but Toby is the worst loser ever!
 

Best Regards
Renate

Dagens moralpreken:
“If you are not barefoot, you’re overdressed”


2 Comments

on May 28, 2015

Ser at det har vært skikkelig ferie. Flott det fortjente dere. Kjempe fine bilder

    on May 29, 2015

    Tusen takk!
    Det var det og :D deilig med sol og sommer, men ikke så gøy å komme tilbake til regn i Bath :-PLeave a Reply


%d bloggers like this: